Containerdienst Stuer beschikt over de juiste container voor de juiste afvalstroom. Een overzicht...

Afval sorteren / Wettelijke verplichtingen

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Dit is niet nieuw. Deze sorteerplicht is vastgelegd in het VLAREMA, artikel 4.3.2 (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen). Net als thuis moet u verschillende vuilbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving voor bedrijfsmatig afval niet helemaal hetzelfde als voor huishoudelijk afval. Via bijgevoegde link krijgt u alle informatie om aan de sorteerplicht voor bedrijven te voldoen : www.ovam.be/iksorteer

Gemengd bouw- en
sloopafval:

 

 • 8 m3

 • 10 m3

 • 12 m3

 • 15 m3

 • 20 m3

 • 25 m3

 • 35 m3

Toegelaten:
Droge niet gevaarlijke afvalfracties die verder kunnen uitgesorteerd worden zodat een hoogwaardige verwerking van deze fracties mogelijk is zoals:
 • Puin, beton, zand

 • Houtafval

 • Glas (vlak glas) < 2 %

 • Karton

 • Folies (in aparte inzamelzakken)

 • Harde kunststoffen

 • Cellenbeton

 • Gipsblokken, Gipsplaten

 • EPS (in aparte inzamelzakken)

Niet toegelaten:
Alle andere afvalfracties die niet expliciet onder de rubriek “toegelaten” beschreven staan zoals:
 • Gevaarlijk afval, asbest, medisch afval, verfafval, batterijen

 • Slibs, Vloeistoffen, poedervormige producten

 • Elektrische en elektronische toestellen

 • Keukenafval, restafval

 • PMD afval

 • Massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines

 • ....

Container voor steenpuin:

 

 • 8 m3

 • 10 m3

 • 12 m3

Toegelaten: 

 

 • Steenpuin, stenen, klinkers,tegels, beton, keramiek, porselein, dakpannen

Niet toegelaten: 
 • Eterniet en asbesthoudende materialen, roofing, autobanden

 • Ytong

 • Gyproc, bezetting

Container voor grond
(met stenen):

 

 • 8 m3

 • 10 m3

Toegelaten: 

 

 • Steenpuin, stenen, klinkers,tegels, beton, keramiek, porselein, dakpannen

 • Aarde, zand

Niet toegelaten: 
 • Eterniet en asbesthoudende materialen, roofing, autobanden

 • Ytong

 • Gyproc, bezetting

Container voor hout
of groenafval:

 

 • 8 m3

 • 10 m3

 • 12 m3

 • 15 m3

 • 20 m3

 • 25 m3

Toegelaten: 
 • Houtafval: Balken, planken, platen, multiplex, triplex, vezelplaat, MDF, laminaat

 • Groenafval: Bomen, takken, struiken, stronken, wortels, snoeiafval, gras & bladeren

Niet toegelaten: 
 • Alle andere zaken

De firma ‘Containerdienst Stuer NV’ is niet verantwoordelijk voor het toebrengen van eventuele schade (aan opritten, putten, putdeksels, e.a.) op de door de klant aangewezen of vergund gekregen locaties, die kunnen veroorzaakt worden door plaatsing of ophaling van de containers.

Gelieve de containers niet boven de rand laden. Tevens mag het maximum gewicht van de lading mag nooit hoger zijn dan 12 ton. Bij hoger en zwaarder geladen containers zal een meerprijs verrekend worden